Szkolenie odbyło się:  20. 02. 2014

Cel Szkolenia “Prawne Aspekty Wynajmu Mieszkań”:

Celem szkolenia jest przedstawienie w praktyce najbardziej istotnych problemów dotyczących zawierania i wykonywania umów najmu – zarówno z punktu widzenia Wynajmującego jak też Najemcy, a także zaproponowanie rozwiązań służących ochronie interesów poszczególnych stron umowy najmu.

„Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa” /Werner Heisenberg/
Większość Właścicieli mieszań pod wynajem samodzielnie zawiązuje umowy najmu, rozlicza kaucję czy też media. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że metoda „na czuja” sprawdza się, gdy wszystko jest dobrze. Jednak co w przypadku, kiedy pojawią się problemy? Co zrobić, gdy w mieszkaniu dochodzi do zniszczeń lub kradzieży?
Co zrobić w razie wypadku lub śmierci najemcy w mieszkaniu? Albo często zdarzających się zalań mieszkania czy sąsiada…

 

Program Szkolenia:

18.00 – 18.15 Przedstawienie idei Szkoleń „Mistrz Wynajmu” oraz Gościa Specjalnego
18.15 – 19.15 1. Podstawowe zagadnienia prawne związane z najmem:– omówienie podstawowych pojęć prawnych regulujących problematykę najmu- regulacja najmu według kodeksu cywilnego- szczególne unormowania najmu na cel mieszkalny wg ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego- definicja najmu okazjonalnego- podstawowe różnice w umowach najmu na cel niemieszkalny, najmu na cel mieszkalny i najmu okazjonalnego

CASE STUDY:  Najnowsze orzecznictwo i interpretacje – kontrowersje

2 . Prawa i obowiązki lokatorów:

– jakie obowiązki spoczywają na Najemcach

– prawa lokatorów z dziećmi

– okres ochronny

CASE STUDY: Mieszkania zastępcze w Krakowie – praktyka

19.15 – 19.45 Przerwa
19.45 – 20.55 3. Roszczenia Wynajmującego i najemcy względem drugiej strony umowy:– roszczenie najemcy o ochronę posiadania z powodu uniemożliwienia dostępu do przedmiotu najmu
lub odłączenia od mediów- roszczenie Wynajmującego o zapłatę zaległego czynszu, kary umownej, odszkodowania- roszczenie Wynajmującego o zwrot przedmiotu najmu po zakończeniu umowy
– roszczenie Wynajmującego o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z umowy najmuCASE STUDY: Postępowanie w przypadku zaległości w płaceniu należności – windykacja czy eksmisja?4. Zakończenie umowy najmu:

– przyczyny i terminy rozwiązania umowy najmu

– wypowiedzenie umowy z powodu braku płatności czynszu

– rozliczenie nakładów na przedmiot najmu po zakończeniu umowy najmu

– zwrot przedmiotu najmu

CASE STUDY: Najczęstsze błędy przy wypowiadaniu umów

20.55 – 21.00 Podsumowanie, zapowiedź kolejnego Szkolenia
21:00 Integracja/Networking

 

Prowadzący: Piotr Fojtik

Adwokat, Komplementariusz Zarządzający

piotr-fojtikCzłonek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończone studia doktoranckie
w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, trener prawa współpracujący z wydawnictwami prawniczymi Wolters Kluwer Polska S.A. oraz C.H. Beck Sp. z o.o., a także z firmami szkoleniowymi Langas Group oraz Avenhansen.

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych firm oraz planowaniu i zabezpieczaniu inwestycji.

W swoim doświadczeniu zawodowym prowadził zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze. Współpracuje z licznymi firmami szkoleniowymi w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach prawa gospodarczego i karnego, jak również ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, a także prawa autorskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeń. Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

 Galeria zdjęć:

[first_third]Organizator:

Logo_01[/first_third] [second_third]Partner Strategiczny:

Prawnik NonStop[/second_third] [last_third]Patronat Medialny:

Radio Kraków[/last_third]

Partnerzy:


Zielony Zaleków Turnau mblu Michal Luboń Sceny Domowe
Notuq.plCafe BotanicaWynajm MIstrzWojciech Piksa

Dodaj Komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *