aranżacja wnętrz, wystrój wnętrz, meblowanie, projektowanie wnętrz

Co powinna zawierać umowa najmu – Porady Mistrza

Umowa najmu to dokument, na podstawie którego mogą być egzekwowane obowiązki lokatora oraz właściciela mieszkania. Dlatego tak ważne jest, co będzie w niej ujęte.

Umowa najmu powinna zawierać:
– dokładnie określone strony umowy (ważne by podpisując dokument zweryfikować dane najemcy),
– szczegółowy opis przedmiotu najmu wraz z adresem, powierzchnią, liczbą pomieszczeń, piętrem, a także z numerem księgi wieczystej,
– precyzyjne określenie przeznaczenia przedmiotu najmu (wielu właścicieli nie zgadza się wynajmować prywatnego mieszkania jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej),
– oświadczenie najemcy o znajomości stanu technicznego mieszkania,
– wskazanie czasu, na jaki zawarta zostaje umowa oraz okresu wypowiedzenia,
– podanie wysokości czynszu oraz ewentualnej kaucji wraz z terminem i sposobem zapłaty,
– dokładne określenie sposobu rozliczenia dodatkowych kosztów, takich jak ubezpieczenie, podatki, zużycie mediów czy wywóz śmieci,
– wskazanie daty i miejsca sporządzenia umowy oraz podpisy stron umowy,
– termin rozliczenia kaucji po skończonym okresie wynajmowania i sposobu, w jaki zostanie zwrócona.

Warto w umowie najmu ująć, stan zwrócenia mieszkania – stan niepogorszony, a także sporządzić protokół określający stan techniczny przedmiotu najmu, wraz z dokładnym opisem stanu wyposażenia mieszkania. Protokół zdawczo – odbiorczy może stanowić podstawę do późniejszych rozliczeń między stronami.

 

Dodaj Komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *